Železničné múzeum Slovenskej republiky

Železničné múzeum Slovenskej republiky

Adresa Pri Šajbách , Bratislava – Rača
Webová stránka www.zeleznicnemuzeum.sk
Telefón 02/2029 7296

Aktuálne výstavy v múzeu

Všetky akcie

Popis miesta

Slovenské podnikové železničné múzeum (Železničné múzeum Slovenskej republiky - ŽMSR) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja) Pôvodný názov, Pamätník železničnej dopravy na Slovensku bol ešte v roku 1986 zmenený na Múzejno-dokumentačné centrum Východnej dráhy a po zrušení Východnej dráhy len na Múzejno-dokumentačné centrum (MDC). ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity ŽMSR najmä stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea ,,Výhrevňa Vrútky" a študijného depozitára Bratislava východ.

Železničné múzeum Slovenskej republiky úzko spolupracuje s archívom ŽSR, ktorý je odborným pracoviskom zodpovedajúcim za zhromažďovanie a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov.

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Podobné miesta

Múzeum dopravy
Slovenské múzeum dizajnu
Múzeum Janka Jesenského
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum vinohradníctva
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum hodín
Múzeum polície Slovenskej republiky
Múzeum fotografie
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Bratislavský hrad
Vodárenské múzeum BVS

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko