Viola

Divadlo Viola je neštátna inštitúcia. Na realizáciu svojej činnosti využíva priestory divadla, umeleckého klubu, ateliérov a administratívne priestory v centre mesta Prešov. Pripravuje vlastné umelecké programy, predovšetkým z oblasti hudobného, divadelného, literárneho a výtvarného umenia. Venuje sústredenú pozornosť vzdelávacím projektom v umeleckej oblasti, určeným primárne školám a širšej verejnosti. Činnosť divadla je výlučne apolitická a nie je podporovaná finančne alebo iným spôsobom miestnou samosprávou. V popredí záujmu stojí budovanie vlastného divadelného súboru aj s perspektívou komorného hudobného telesa.

Aktuálny program klubu

Popis miesta

Divadlo Viola je neštátna inštitúcia. Na realizáciu svojej činnosti využíva priestory divadla, umeleckého klubu, ateliérov a administratívne priestory v centre mesta Prešov. Pripravuje vlastné umelecké programy, predovšetkým z oblasti hudobného, divadelného, literárneho a výtvarného umenia. Venuje sústredenú pozornosť vzdelávacím projektom v umeleckej oblasti, určeným primárne školám a širšej verejnosti. Činnosť divadla je výlučne apolitická a nie je podporovaná finančne alebo iným spôsobom miestnou samosprávou. V popredí záujmu stojí budovanie vlastného divadelného súboru aj s perspektívou komorného hudobného telesa.

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko