Veřejný sál Hraničář

Veřejný sál Hraničář je v ústeckém kontextu jedinečný prostor spojující současné výtvarné umění, film, divadlo, hudbu, přednášky, workshopy a další kulturní žánry s veřejným životem ve městě. Svou činností propojuje současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Vytváří prostor pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky.

Kolektiv Hraničáře vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a volnočasovou aktivitu – považuje je zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti. Nebojí se otevírat aktuální kritická témata, přesto se snaží jasně deklarovat svou politickou nestrannost. Vize je vytvořit z bývalé budovy kina Hraničář stabilní veřejnou kulturní instituci mezinárodního významu s profesionálním zázemím, která je nezávislá na proměnách politického prostředí.

Galerie Hraničář staví na půlročních tematických projektech a dále na kooperaci s lokálními i mimo regionálními institucemi. Během července je každoročně pořádáno Léto na ulici, kdy jsou uváděny akce v prostoru před Hraničářem.

Součástí Veřejného sálu Hraničář je Kavárna ve Foyer.

Adresa
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
Webová stránka

Aktuálne akcie

Popis miesta

Veřejný sál Hraničář je v ústeckém kontextu jedinečný prostor spojující současné výtvarné umění, film, divadlo, hudbu, přednášky, workshopy a další kulturní žánry s veřejným životem ve městě. Svou činností propojuje současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Vytváří prostor pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky.

Kolektiv Hraničáře vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a volnočasovou aktivitu – považuje je zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti. Nebojí se otevírat aktuální kritická témata, přesto se snaží jasně deklarovat svou politickou nestrannost. Vize je vytvořit z bývalé budovy kina Hraničář stabilní veřejnou kulturní instituci mezinárodního významu s profesionálním zázemím, která je nezávislá na proměnách politického prostředí.

Galerie Hraničář staví na půlročních tematických projektech a dále na kooperaci s lokálními i mimo regionálními institucemi. Během července je každoročně pořádáno Léto na ulici, kdy jsou uváděny akce v prostoru před Hraničářem.

Součástí Veřejného sálu Hraničář je Kavárna ve Foyer.

Galéria

Podobné miesta

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko