Iné akcie vo Varšave

Piękni czterdziestoletni: Rozmowa z Elizą Borowską
Wokół wystawy „Alternaria alternata”: rozmowa Anny Zagrodzkiej z Ewą Domańską
Wernisaż wystawy i rozmowa z prof. Andrzejem Bieńkowskim
Zamurowana w bałkańskiej epice tradycyjnej i kulturze współczesnej
© 2022 GoOut, s.r.o., Česko