Stála výstava

Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200–1550

Vstupenky
Adresa Anežská 12, Praha 1
Organizátor
Vstupné 120–220 Kč
Web akcie www.ngprague.cz…
Web miesta www.ngprague.cz…

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu – zvláště Franky, Rakousy, Sasko – např. díly Hanse Pleydenwurffa, Albrechta Altdorfera, Hanse Hesseho či Lucase Cranacha staršího.

Mezi špičkové exponáty expozice a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu – a umělecké práce spjaté s opětovným rozmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského – Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP a další.

Sprievodný program

Uplynulé akcie

Praha 1, Anežský klášter 30. 9. 2020 18:00 Komentovaná prohlídka výstav Středověké umění a Mikuláš Medek
Praha 1, Anežský klášter 10. 4. 2019 18:00 Dílo sezóny: Pieta z Bílska
Praha 1, Anežský klášter 6. 3. 2019 18:00 Umění krásného slohu
Praha 1, Anežský klášter 13. 2. 2019 18:00 Italské vlivy ve středoevropské deskové malbě 14. století
Praha 1, Anežský klášter 30. 1. 2019 18:30 Socha v proměnách gotického slohu
Praha 1, Anežský klášter 19. 12. 2018 17:00 Vánoční ikonografie v dílech středověkých mistrů

Mapa

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Ďalšie akcie v tomto meste

Nikol Bóková Praha 1, Anežský klášter po 22. 3.  19:30 Nikol Bóková
Kristina Barta Praha 1, Anežský klášter po 29. 3.  19:30 Kristina Barta
Sólo pro trubku a klarinet Praha 1, Anežský klášter po 12. 4.  19:30 Sólo pro trubku a klarinet
Sólo pro hoboj a harfu Praha 1, Anežský klášter po 26. 4.  19:30 Sólo pro hoboj a harfu

© 2021 GoOut