Stoka Crew

Stoka Crew verí, že zabávať sa dá na úrovni. A tým sa nemyslí materiálna úroveň, ale tá „ľudská“. Spája ľudí, ktorí radi počúvajú kvalitnú elektronickú hudbu a zabávajú sa. Vytvára spoločenstvo, ktoré zdieľa podobné hodnoty. Tými hodnotami sú úcta a rešpekt k druhým ľuďom, mierumilovnosť, otvorenosť názorov, akceptácia rozdielov, dôvera, viera v dobro, vzájomná pomoc a hlavne bezpečie. Nie len to fyzické, ale predovšetkým emočné a mentálne.

Hudba je fenomén, ktorý patrí k ľudstvu už od jeho začiatkov. K hudbe bezpochyby patrí tanec. Pri tanci môže okrem všeobecného uvoľnenia dochádzať k rozšíreným stavom vedomia a na povrch sa dostanú rôzne obsahy nevedomia. Stoka Crew umožní jednotlivcovi naplno prežiť vynárajúce sa obsahy, je podporná a liečivá. Jednotlivec tak môže spoznať sám seba a zistiť, na akých stránkach svojej osobnosti môže pracovať.

Desatoro Stoka Crew:

 1. Nefotíš a nenatáčaš ostatných, keď sú sami sebou
 2. Akceptuješ rozdielne vyjadrovanie emócií u každého
 3. Ponúkneš objatie ak ty sám máš dosť energie
 4. Nevyrušuješ ostatných slovom, keď oni tancujú
 5. Vodu podáš keď vidíš, že je potrebná
 6. Vždy sa postaráš o seba, nie si nikomu na obtiaž
 7. Nechodíš za DJ-om aby zahral tvoj track
 8. Dovolíš sám sebe uvoľniť sa
 9. Agresivitu ovládaš a neubližuješ nikomu slovom ani fyzicky
 10. Empatiu kultivuješ, posudzovanie odmietaš

Info o Stoka Crew

Stoka Crew verí, že zabávať sa dá na úrovni. A tým sa nemyslí materiálna úroveň, ale tá „ľudská“. Spája ľudí, ktorí radi počúvajú kvalitnú elektronickú hudbu a zabávajú sa. Vytvára spoločenstvo, ktoré zdieľa podobné hodnoty. Tými hodnotami sú úcta a rešpekt k druhým ľuďom, mierumilovnosť, otvorenosť názorov, akceptácia rozdielov, dôvera, viera v dobro, vzájomná pomoc a hlavne bezpečie. Nie len to fyzické, ale predovšetkým emočné a mentálne.

Hudba je fenomén, ktorý patrí k ľudstvu už od jeho začiatkov. K hudbe bezpochyby patrí tanec. Pri tanci môže okrem všeobecného uvoľnenia dochádzať k rozšíreným stavom vedomia a na povrch sa dostanú rôzne obsahy nevedomia. Stoka Crew umožní jednotlivcovi naplno prežiť vynárajúce sa obsahy, je podporná a liečivá. Jednotlivec tak môže spoznať sám seba a zistiť, na akých stránkach svojej osobnosti môže pracovať.

Desatoro Stoka Crew:

 1. Nefotíš a nenatáčaš ostatných, keď sú sami sebou
 2. Akceptuješ rozdielne vyjadrovanie emócií u každého
 3. Ponúkneš objatie ak ty sám máš dosť energie
 4. Nevyrušuješ ostatných slovom, keď oni tancujú
 5. Vodu podáš keď vidíš, že je potrebná
 6. Vždy sa postaráš o seba, nie si nikomu na obtiaž
 7. Nechodíš za DJ-om aby zahral tvoj track
 8. Dovolíš sám sebe uvoľniť sa
 9. Agresivitu ovládaš a neubližuješ nikomu slovom ani fyzicky
 10. Empatiu kultivuješ, posudzovanie odmietaš

Nadchádzajúce akcie

Nevieme o žiadnych aktuálnych akciách.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko