Stano Filko: Hydrozoa
Stano Filko: Hydrozoa
Stano Filko: Hydrozoa
Stano Filko: Hydrozoa
Stano Filko: Hydrozoa
Stano Filko: Hydrozoa
Stano Filko: Hydrozoa
Stála

Stano Filko: Hydrozoa

Vstupné
4–8 €
Kurátor
Mira Keratová

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy neoavantgardného umelca generácie 60. rokov Stana Filka. Formát trvalej expozície z tejto zbierky „Hydrozoa“ nie je koncipovaný tradične ako uzavretá a ukončená expozícia, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. V SSG ho realizujú pozvaní autori a autorky, ktorí kriticky prehodnocujú Filkove radikálne koncepty a v autonómnych umeleckých projektoch aktualizujú jeho odkaz pre súčasnosť. Program, ktorého cieľom nie je komodifikácia, ale rozširovanie poznania o Filkovom monumentálnom diele, bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v roku 2017. Štvrtá časť, realizovaná na spôsob tzv. Bauhütte, v spoločnom autorskom poňatí grafického dizajnéra Jana Čumlivskeho (CZ), umelca Františka Demetera (SK) a architekta Jakuba Kopca (CZ) je miestošpecifickou priestorovou inštaláciou s názvom „Space Is the Place“.

Táto evokatívna inštalácia nadväzuje na Filkove ikonické nafukovacie prostredia (viď. Kozmos alebo Dýchanie) zo záveru 60. rokov a ich analógie v tzv. mäkkej architektúre, ktorá sa na experimentálnej úrovni realizovala v 60. a 70. rokoch v kultúrnom kontexte hippie counter-culture a politicky skôr v anarchistickej než modernistickej tradícii, či už išlo o mobilné nafukovacie objekty, kapsule a bunky, alebo urbanizmus nekonečných otvorených štruktúr, napr. nomádskych miest. Dočasná historická architektúra nafukovacích stanov, ktorej mainstreamové vyústenie dnes poznáme aj z kompilačných architektúr populárnych hudobných festivalov, sa veľmi komplexne zaoberala environmentálnymi vzťahmi a tvorbou komunity. Jej materiálne kvality vyjadrené mäkkosťou boli skúmané nie len pre svoju materiálovú tvárnosť, ale v reakcii na dotyk a napätie, napríklad kvôli flexibilite daného systému a jeho citlivosti, resp. schopnosti vnímavej odpovede.

Spriaznene, prostredie Space Is the Place vznikalo ako topologický model kontinuálnej plochy a jej priestorových vzťahov. Vychádza z vlastností tzv. Kleinovej fľaše (pôv. Kleinsche Fläche) známej z matematickej teórie topológie ako idey vzájomne spojitých zobrazení geometrických telies a ich topologických vlastností, ktoré napriek možným deformáciám zostávajú nemenné. Schematicky sa tiež popisuje ako neorientovateľný objekt, ktorý je priestorovým vyjadrením nekonečnej plochy Möbiovej pásky, kde slučka uzavretá pri stranovom pootočení o 180º, má iba jeden povrch, a tak nie je rozlíšiteľné čo je vonku a čo (resp. ktorý bod priestoru) je vo vnútri. Ako dvojrozmerný geometrický útvar je skonštruovateľná iba v podmienkach 4D, nie 3D euklidovského priestoru. Architektúrou interaktívneho prostredia Space Is the Place je však mäkká plocha, ktorej územie nie je definované pevnými stenami, ale senzuálnou skúsenosťou diváka.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko