Zrušené: Špacírka s miestnym historikom Matúšom Šrámkom

„Karloveské kultúrne a športové leto 2022” prinesie historické a vlastivedné prechádzky aj toto leto.

Program:
21. 7. o 17.00 h Karloveská Lodenica Caffe, 120 min.
18. 8. o 17.00 h bližšie info čoskoro

Prihlasovanie a viac info: rezervacie@karlovaves.sk

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko