Sedm Dekád
Sedm Dekád
Sedm Dekád
Sedm Dekád
Sedm Dekád
Sedm Dekád
Sedm Dekád
Stála

Sedm Dekád

Kurátor
Jan Samec, Božena Vachudová

Nová stálá expozice připravená v rámci 70. výročí založení Galerie umění Karlovy Vary prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj. Výstavní projekt podpořil Karlovarský kraj.

Galerie umění Karlovy Vary v roce 2023 oslavila sedmdesátileté jubileum svého trvání. Byla totiž ustanovena k 1. lednu 1953 Krajským národním výborem v Karlových Varech, vlastní činnost zahájila 5. 4. 1953 výstavou Kresby a grafiky Maxmiliána Švabinského a 22. 11. 1953 byla v jejich prostorách otevřena první stálá expozice českého výtvarného umění tehdy ještě ze sbírek Národní galerie v Praze. V té době patřila k osmi existujícím galeriím svého druhu v Čechách a na Moravě. Karlovarská galerie umění je nejstarším a největším muzeem umění v karlovarském regionu, jen v prostorách hlavní budovy se prozatím uskutečnilo téměř sedm stovek výstav, které navštívilo více než dva miliony hostů. Činnost galerie prošla za 70 let pozoruhodnou cestou, jejíž směřování do velké míry ovlivnila politicko-kulturní historie naší země. Ideologicky spoutaná padesátá léta, uvolněnější léta šedesátá, dvě desetiletí normalizační šedi – ve výstavních plánech často převažovaly ideologicky motivované tituly, jen občas prostřídané zajímavými výstavami skutečných (nikoli režimu poplatných) osobností českého výtvarného umění. Zásadní obrat nastal až po listopadu 1989, kdy galerie mohla konečně svobodně připravit velmi atraktivní výstavní projekty dosud zakazovaných umělců. V posledních dvou desetiletích, kdy je galerie zřizována Karlovarským krajem, se podařilo zlepšit ekonomické poměry, zvýšit návštěvnost, otevřít instituci novým edukačním aktivitám i přeshraniční spolupráci, rozšířit publikační činnost i zkvalitnit propagaci. V rámci jubilea je připravena nová stálá expozice prezentující bohaté sbírkové fondy českého umění 20. a 21. století a představující díla klasiků českého moderního umění i současných autorů (např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna).

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko