Rudolfinum

Rudolfinum

Adresa Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1
Webová stránka www.rudolfinum.cz
Telefón +420 227 059 227

Nadchádzajúce koncerty

Abonmá řada Rudolfinum 21/22
Koncerty,
Dopoledne s filharmoniky: Královna harfy
Zábava a zážitky,