Rodokmeň

Vstupenky

Koncert, ktorý sa koná pri príležitosti 35. výročie mužskej speváckej skupiny Rodokmeň.

Spevácke zoskupenie Rodokmeň, ako súčasť pôvodného Klubu priateľov ľudovej piesne, si zakladá na úcte k hodnotám a tradíciám, šíri povedomie o kvalite zborového spievania na Slovensku, čo Spolok hudobného folklóru považuje za ďalší prostriedok rozvoja tohto diania, ktoré v posledných rokoch stagnuje. Dlhodobé pôsobenie speváckej skupiny Rodokmeň je výsledkom ich mnohoročného vývinu najmä zásluhou pôsobenia v speváckom zbore Lúčnice, sčasti i Techniku, kde nadobudli vokálno-technickú, štýlovú, žánrovú prípravu, schopnosť diferencovane prijímať podnety ľudového umenia i vážnej hudby.

© 2021 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko