Radovan Kodera: Do očí

Vstupenky
Adresa Prepoštská 4, Bratislava – Staré Mesto
Web miesta www.sedf.sk
Kurátor Veronika Marek Markovičová

Výstava je súbor klasických fotografických portrétov, nasnímaných fotoaparátom na veľký formát s použitím anti-Scheimpflugovho princípu. Vznikla v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.

Od roku 1974 žije Radovan Kodera v Plzni, kde od r. 1992 pracuje ako fotograf miestneho pamiatkového ústavu. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opave (2014). V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Fakultě designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni (od 2012). Od 2. pol. 90. rokov zároveň pôsobí ako kurátor a organizátor výstavných projektov vo Velké i Staré synagoze v Plzni. Je autorom publikácií Židovské hřbitovy západních Čech (1997) a Miroslav Zikmund – Z Plzně až na kraj světa (2014).

Svoje autorské fotografické soubory vystavuje od r. 1992. Vytvoril niekoľko autorských dokumentárnych súborov – napr. Plzeň v Sametové revoluci (1989), Slavnosti svobody 1990, Psychiatrická léčebna v Dobřanech (1991), Tady žili židé (1999), Osudy zmizelých (2002). Venuje sa dokumentárnej a výtvarnej fotografii, v posledných rokoch i portrétu a zátišiu, ktoré zachytáva s veľkoformátovou kamerou – v ateliéri i v teréne. Zábery následne spracováva v tmavej komore.

© 2021 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko