Zlin Design Week 2021
Art/design,
Zlín – různá místa
Ko-laborace
Súčasné umenie,
Redakčné tipy
Výstava Zlin Design Week 2021
Súčasné umenie,
Konference Zlin Design Week 2021
Konferencia,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Moje kino Live v kině MAT 2020/2021
Projekcia,
Redakčné tipy
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Redakčné tipy
Redakčné tipy
Filozof Platon
Prednáška,
14–15 minut z Ostrova
Koncerty,
The Same Self
Tanec,

© 2021 GoOut