Poľský inštitút

Jeden z 24 existujúcich poľských inštitútov nachádzajúcich sa v metropolách. V Bratislave bol založený v roku 1950 a jeho úlohou je popularizácia výsledkov poľskej kultúry a prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov. Ročne je sídlom 12 expozícií a organizuje koncerty, prednášky, projekcie filmov, autorské stretnutia, poetické večery, prezentácie kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľskej prózy a poézie.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Jeden z 24 existujúcich poľských inštitútov nachádzajúcich sa v metropolách. V Bratislave bol založený v roku 1950 a jeho úlohou je popularizácia výsledkov poľskej kultúry a prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov. Ročne je sídlom 12 expozícií a organizuje koncerty, prednášky, projekcie filmov, autorské stretnutia, poetické večery, prezentácie kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľskej prózy a poézie.

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko