Pochopiť Beuysa

Sleduj stream
Miesto Online v tvojej obývačke
Adresa Slovenská republika
Web akcie www.goethe.de…
Koná sa v rámci Beuys Will Be Beuys

„Beuys verstehen“ (Pochopiť Beuysa) je názov virtuálnej galérie Goetheho inštitútov vo Varšave, v Prahe a v Bratislave. Vznikla v spolupráci s kurátormi programu beuys2021 a vytvorila ju berlínska spoločnosť ZAUBAR, ktorá se zaoberá rozšírenou realitou.

Beuysova koncepcia „rozšíreného pojmu umenia“, bola inšpiráciou k vytvoreniu virtuálnej výstavy, prostredníctvom ktorej chce Goetheho inštiút pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Beuysa podporiť snahy vysporiadať sa s politickými, sociálnymi a ekologickými otázkami, ktorými se tento umelec zaoberal.

Galéria je koncipovaná tak, aby priblížila osobu a dielo Josepha Beuyse, zvlášť jeho životnú tému „spoločenská transformácia“. Ozrejmuje umelcov spôsob pohľadu na témy ako kapitál, ekológia, demokracia a budúcnosť. Výstava umožňuje návštevníkom zažiť Beuysovu teóriu a prax „sociálnej plastiky“ a osvetľuje jazyk obrazov a materiálov, ktoré používa. Výstava takýmto spôsobom tiež skúma, akým aktuálnym je fenomén Joseph Beuys v roku, kedy uplynulo už sto rokov od jeho narodenia.

Virtuálna galéria „Beuys verstehen“ (Pochopiť Beuysa) bude prístupná na webových stránkach Goetheho inštitútov na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Litve a v Slovinsku.

Ďalšie akcie v rámci: Beuys Will Be Beuys

Strachy Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Strachy

© 2021 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko