Po stopách víry františkánským klášterem
Po stopách víry františkánským klášterem
Po stopách víry františkánským klášterem
Po stopách víry františkánským klášterem
Po stopách víry františkánským klášterem
Po stopách víry františkánským klášterem
Po stopách víry františkánským klášterem

Na akciu Vás pozýva

Stala

Po stopách víry františkánským klášterem

Adresa
Františkánská 11, Plzeň
Vstupné
30–130 CZK
Web miesta

Muzeum se nachází v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. Expozice představuje křesťanství a křesťanské umění v České republice.

Muzeum církevního umění v Plzni je jedním z mála specializovaných muzeí představujících křesťanství a křesťanské umění v České republice. Důležitá je zejména didaktická funkce nové expozice, která se snaží veřejnosti přiblížit svět křesťanství a umožnit jí tak pochopení křesťanské liturgie i hlavních světců. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista.Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na území diecéze, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko