Percival Schuttenbach

Rock, Ľudová hudba | Základnými kameňmi Percival Schuttenbach sú Mikołaj Rybacki a Katarzyna Bromirska, ktorí založili celú spoločnosť. Aktuálne majú Percival Schuttenbach rozbehnuté tri hlavné projekty. Prvým z nich je rovnomenná kapela Percival Schuttenbach, kde sa venujú tvorbe rockovo-metalovej hudby inšpirovanej slovanským folkom a kultúrou. Druhým je Percival zaoberajúci sa slovanskou folkovou historickou hudbou. A treticu uzatvára Wild Hunt Live Show, čo je muzikálne predstavenie s hudbou použitou vo video hre The Witcher 3 - Wild Hunt, na ktorej sa podieľali aj svojím príspevkom ku soundtrackom v podobe skladby The Nightingale.

V rámci projektu Percival, ktorý funguje od roku 2005 sa snažia o priblíženie života, hudby a kultúry predkresťanských Slovanov. Aktuálnymi členmi kapely sú okrem Mikołaja Rybackiho (vokály, lutna s dlhým krkom) a Katarzyni Bromirskej (vokály, byzantská lýra) aj Joanna Lacher (vokály, bodhrán – írsky druh bubna, davul – dvojhlavý druh bubna používaný hlavne v hudbe na strednom východe) a Christina Bogdanova (bodhrán, davul, vokály). Okrem zmienených nástrojov používajú ešte napríklad flauty.

Nadchádzajúce koncerty

Info o Percival Schuttenbach

Základnými kameňmi Percival Schuttenbach sú Mikołaj Rybacki a Katarzyna Bromirska, ktorí založili celú spoločnosť. Aktuálne majú Percival Schuttenbach rozbehnuté tri hlavné projekty. Prvým z nich je rovnomenná kapela Percival Schuttenbach, kde sa venujú tvorbe rockovo-metalovej hudby inšpirovanej slovanským folkom a kultúrou. Druhým je Percival zaoberajúci sa slovanskou folkovou historickou hudbou. A treticu uzatvára Wild Hunt Live Show, čo je muzikálne predstavenie s hudbou použitou vo video hre The Witcher 3 - Wild Hunt, na ktorej sa podieľali aj svojím príspevkom ku soundtrackom v podobe skladby The Nightingale.

V rámci projektu Percival, ktorý funguje od roku 2005 sa snažia o priblíženie života, hudby a kultúry predkresťanských Slovanov. Aktuálnymi členmi kapely sú okrem Mikołaja Rybackiho (vokály, lutna s dlhým krkom) a Katarzyni Bromirskej (vokály, byzantská lýra) aj Joanna Lacher (vokály, bodhrán – írsky druh bubna, davul – dvojhlavý druh bubna používaný hlavne v hudbe na strednom východe) a Christina Bogdanova (bodhrán, davul, vokály). Okrem zmienených nástrojov používajú ešte napríklad flauty.

Žánre: Rock, Ľudová hudba

Galéria

Podobní umelci

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko