Palo Macho & Jana Hojstričová: Neustále situácie

Vstupenky
Adresa Bratislava – Čunovo
Web miesta www.danubiana.sk
Kurátor Katarína Bajcurová

Palo Macho a Jana Hojstričová prezentujú v Danubiane výsledky svojej poslednej spolupráce, spoločné diela sklárskeho výtvarníka – maliara a fotografky. Nie sú tvorivou dvojicou v tom „klasickom“ duchu, každý z nich má svoj program, tvorbu i ciele; z času na čas sa však ich cesty pretnú, aby sa pokúsili o netradičný a inovatívny dialóg nielen dvoch osobností, ale aj prístupov špecifických pre disciplíny, ktorým sa „domovsky“ venujú. O dialóg fotografie a skla, čo je spojenie rozhodne nie každodenné a jednoduché. Najprv museli vyriešiť transfer fotografie na sklo, do maľby na skle a vice versa, hľadali ako dať nový rozmer skleným obrazom-objektom. Narábali so svetlom a priestorom, transparentnosťou a odrazom, ktorý vzniká po nanesení fotografickej vrstvy na sklenú – pigmentmi a teplom – premodelovanú platňu. Neskôr si pred seba postavili zložitejšie ciele, akými prostriedkami vybudovať novú, jednotnú priestorovú štruktúru (z 2D do 3D), kde sa obe disciplíny i prístupy spoja do nedeliteľného celku. V prítomnej inštalácii viacnásobne, „reverzibilne“, zhodnocujú širšie mentálne a pamäťové stopy a asociácie. Tvoria ju dômyselne usporiadané, navzájom prevrstvené kovové a sklené konštrukcie, stoly a steny s foto-obrazmi na svetlo-citlivých a transparentných plochách vytvárajúce dohromady akýsi sofistikovaný – reflexívny – labyrint „neustálych, opakovaných situácií“ nášho života; ktoré žijeme, žili sme… Ich menovateľom sú metamorfózy telesných a netelesných, odevom zvláštne odtelesnených foriem, defilujú pred nami ako svojrázne tiene, záblesky, náznaky, detaily, či stopy, úlomky obrazových spomienok a asociácií, ktoré môžu mať pre niekoho mimovoľný, ale i konkrétny, časový, pre niekoho zas nadčasový, zovšeobecnený zmysel. Ponúkajú komplexný vizuálny a mentálny zážitok, ktorý má svoje procesuálne stupne a stavy: jednotlivé vnemy sa menia nielen v súvislosti s tým, v akej fáze dňa a jeho svetelnej intenzity sa v priestore ocitnete, ale tiež, ako fyzicky vstúpite do bludiska, prejdete sa ním, podívate sa naň zhora, z nadhľadu. Zážitok na hrane videnia a zdania, stále na novo objavovanej reflexie videného i prežitého rozhodne stojí za to.

Mapa

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Ďalšie akcie v tomto meste

Gérard Rancinan: Portréty umelcov Bratislava – Čunovo, Danubiana 28. 10. 2020 – 31. 1. 2021 Gérard Rancinan: Portréty umelcov
Albín Brunovský: Výber z grafického diela Bratislava – Čunovo, Danubiana 4. 9. 2020 – 31. 1. 2021 Albín Brunovský: Výber z grafického diela
Jana Farmanová: Hortus Conclusus Bratislava – Čunovo, Danubiana 20. 11. 2020 – 7. 2. 2021 Jana Farmanová: Hortus Conclusus
Michal Černušák: Corpo-ratio Bratislava – Čunovo, Danubiana 12. 1. – 28. 2. 2021 Michal Černušák: Corpo-ratio

© 2021 GoOut