Page Five

Page Five je mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

V Page Five jsou posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury. Nejde jim o to, striktně se vymezit vůči vybraným proudům, ale o možnost nabídnout širokou škálu publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, až po fotografii či poezii. Cílem knihkupectví je skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se přímo podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.

Převážná většina tamní produkce bude vycházet v anglickém jazyce nebo v česko-anglických mutacích a její distribuce je plánována jak v Čechách, tak zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery – vydavatelstvími a knihkupectvími – je chápána jako prostředek propagace tvorby mladých českých autorů a výtvarníků v mezinárodním měřítku. Současně však jako příležitost nabídnout lokálnímu prostředí řadu zahraničních publikací, periodik a materiálů, které nejsou v Čechách běžně k dostání.

Kromě vydavatelské práce Page Five fascinuje materializace tištěného slova a obrazu. Nedílnou součástí aktivit vydavatelství je výstavní činnost, konkrétně výstavní projekty autorů, skupin, či témat, které vycházeji z obsahu knih vydaných Page Five.

Webová stránka
Pridružené miesta

Aktuálne výstavy v galérii

Popis miesta

Page Five je mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

V Page Five jsou posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury. Nejde jim o to, striktně se vymezit vůči vybraným proudům, ale o možnost nabídnout širokou škálu publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, až po fotografii či poezii. Cílem knihkupectví je skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se přímo podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.

Převážná většina tamní produkce bude vycházet v anglickém jazyce nebo v česko-anglických mutacích a její distribuce je plánována jak v Čechách, tak zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery – vydavatelstvími a knihkupectvími – je chápána jako prostředek propagace tvorby mladých českých autorů a výtvarníků v mezinárodním měřítku. Současně však jako příležitost nabídnout lokálnímu prostředí řadu zahraničních publikací, periodik a materiálů, které nejsou v Čechách běžně k dostání.

Kromě vydavatelské práce Page Five fascinuje materializace tištěného slova a obrazu. Nedílnou součástí aktivit vydavatelství je výstavní činnost, konkrétně výstavní projekty autorů, skupin, či témat, které vycházeji z obsahu knih vydaných Page Five.

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko