Oto Sládek: Jeden nádech

Vstupenky
Adresa Prepoštská 4, Bratislava – Staré Mesto
Web miesta www.sedf.sk
Kurátor Ivo Žídek

Posledných desať rokov sa Oto Sládek sústredí hlavne na prácu s fotografickými prístrojmi spoločnosti Fuji, ktorým sa stal aj ambasádorom. K umeniu ho priviedol na strednej škole akademický maliar Josef Mathias Minařík, ktorý mu pomohol s uvedomením si praktických aspektov tvorby umenia a jeho vzťahu k realite. Sám fotograf toto stretnutie považuje za zlomový životný okamžik.

Autor vo svojej tvorbe cielene hľadá linky a priesečníky, ktoré pozývajú diváka do sveta zdanivej jednoduchosti. Snímky však vyjadrujú čosi viac než minimalistickú konštrukciu. Pozorovateľovi ponúka svet obrazov, ktoré sú navzdory ich jednoduchosti vyplnené príbehmi. Ľahko prefarbené scény však v sebe skrývajú čosi tajomne poetického. Fotograf priznává, že bol v detstve ovplyvnený hlavne Josefom Sudkom.

Tento otisk minulosti však pretavuje a do istej miery tak vytvára akýsi nový smer, ktorý by sa dal nazvať „poetickým minimalizmom“. Svoju rolu zohráva aj skutočnosť, že autorova profesia kybernetika mu umožňuje nahliadať do sveta analýzy aj abstrakcie. Svojim špecifickým pohľadom na svet tak rúca konvenčný prístup k minimalistickej fotografii a nastoluje nový smer vo vnímaní jednoduchosti reality.

© 2021 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko