Odkazy: Alžbeta Göllnerová-Gwerková a Slovensko 20. a 21. storočia

Sleduj stream
Adresa Karpatská 2, Bratislava – Staré Mesto
Vstupné Dobrovoľné
Web akcie www.a4.sk…
Web miesta www.a4.sk

Na online prednáške streamovanej 7. decembra na Facebooku A4 bude predstavená Alžbeta Göllnerová-Gwerková - učiteľka, prekladateľka a spisovateľka, ktorá predbiehala dobu. Hájila ženskú emancipáciu, kládla dôraz na vedeckú kritiku, odmietala honbu za peniazmi a kariérnym rastom. Túžila vniesť do dedín vzdelanie a civilizáciu a prekonať bigotnú vieru, mýty a povery. Po potlačení SNP bola popravená a nájdená v masovom hrobe v Banskej Bystrici-Kremničke.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Lukáš Krajčír, PhD. z Historického ústavu SAV.

Ďalšie akcie v tomto meste

Skupinová terapia Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry , a 3 termíny Skupinová terapia
MONO: Fričová & Burgr & Chalmovský Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry MONO: Fričová & Burgr & Chalmovský
Brutto Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry Brutto
Ponížení a krvilační Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry , a 2 termíny Ponížení a krvilační

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko