Nová Vlna

Nová Vlna prezentuje a zviditeľňuje súčasné umelecké tendencie vo vizuálnom umení. Hlavným poslaním organizácie je predovšetkým propagácia mladšej a strednej generácie slovenských a európskych umelcov.

Sídlom organizácie, kde sa realizuje aj najväčšia časť výstavného plánu, sú priestory Ateliéru Loft, ktorý paralelne funguje ako výstavný priestor a architektonický ateliér. Výber netradičného miesta mimo centra mesta nachádzajúceho sa v areáli bývalej fabriky Merina, kedysi známeho závodu na spracovanie vlny, nie je vôbec náhodný. S odkazom na kultúrnu tradíciu tejto časti mesta sa priamym i nepriamym spôsobom organizácia snaží upozorňovať aj na jej možný potenciál v kontexte ďalšieho urbanistického rozvoja mesta.

Adresa
Kukučínova 718, Trenčín
Webová stránka

Aktuálne výstavy v galérii

Popis miesta

Nová Vlna prezentuje a zviditeľňuje súčasné umelecké tendencie vo vizuálnom umení. Hlavným poslaním organizácie je predovšetkým propagácia mladšej a strednej generácie slovenských a európskych umelcov.

Sídlom organizácie, kde sa realizuje aj najväčšia časť výstavného plánu, sú priestory Ateliéru Loft, ktorý paralelne funguje ako výstavný priestor a architektonický ateliér. Výber netradičného miesta mimo centra mesta nachádzajúceho sa v areáli bývalej fabriky Merina, kedysi známeho závodu na spracovanie vlny, nie je vôbec náhodný. S odkazom na kultúrnu tradíciu tejto časti mesta sa priamym i nepriamym spôsobom organizácia snaží upozorňovať aj na jej možný potenciál v kontexte ďalšieho urbanistického rozvoja mesta.

Galéria

Podobné miesta

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko