Nemecký veslársky klub

Nemecký veslársky klub je budova na Viedenskej ceste v Bratislave od architekta Josefa Konrada, ktorá má svoje miesto v slovenskej architektúre. Je jedným z dvoch predstaviteľov klubovej architektúry, ako typu a súčasne jediným zachovaným v pôvodnom stave. Patrí medzi niekoľko málo objektov modernej architektúry na Slovensku, ktoré sú rovnocennými súčasníkmi špičkových stavieb európskej moderny.

Adresa
Viedenská cesta 2383, Bratislava
Webová stránka

Aktuálny program klubu

Popis miesta

Nemecký veslársky klub je budova na Viedenskej ceste v Bratislave od architekta Josefa Konrada, ktorá má svoje miesto v slovenskej architektúre. Je jedným z dvoch predstaviteľov klubovej architektúry, ako typu a súčasne jediným zachovaným v pôvodnom stave. Patrí medzi niekoľko málo objektov modernej architektúry na Slovensku, ktoré sú rovnocennými súčasníkmi špičkových stavieb európskej moderny.

Podobné miesta

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko