Museum of Central Bohemia

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v areálech roztockého zámku a Braunerova mlýna, situovaných na levém břehu Vltavy nedaleko Prahy. Počínaje svým vznikem roku 1957 vytváří rozsáhlé sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají ostatní muzea a další instituce i soukromé osoby.

Areál roztockého zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, kde jsou celoročně pořádány výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce i svatební obřady. Zámek obklopuje park založený v 19. století (dnes památkově chráněné území), se vzácnými dřevinami, obohacený o starší i soudobá sochařská díla.

V zámeckých zdech je možné navštívit dvě stálé expozice: Vrchnostenská správa panství aneb Jak bydlel a úřadoval pan správce navozuje atmosféru privátních prostor správce statku z dob Liechtensteinů, Život v letovisku aneb Jak se jezdilo do Roztok na letní byt pak prostředí letních sídel z přelomu 19. a 20. století.

Areál Braunerova mlýna se nachází jen pár kroků od zámku. Stálá expozice v Ateliéru Zdenky Braunerové, jejíž život a tvorba jsou s Roztoky úzce spjaty, přibližuje tvorbu, osobní život malířky i génius loci místa, ve kterém tato umělkyně tvořila a setkávala se s osobnostmi české a evropské kultury. Ateliér si nechala malířka postavit v těsném sousedství rodinné vily, tzv. Braunerova mlýna, kde dnes sídlí ředitelství muzea.

Aktuálne výstavy v múzeu

Popis miesta

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v areálech roztockého zámku a Braunerova mlýna, situovaných na levém břehu Vltavy nedaleko Prahy. Počínaje svým vznikem roku 1957 vytváří rozsáhlé sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají ostatní muzea a další instituce i soukromé osoby.

Areál roztockého zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, kde jsou celoročně pořádány výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce i svatební obřady. Zámek obklopuje park založený v 19. století (dnes památkově chráněné území), se vzácnými dřevinami, obohacený o starší i soudobá sochařská díla.

V zámeckých zdech je možné navštívit dvě stálé expozice: Vrchnostenská správa panství aneb Jak bydlel a úřadoval pan správce navozuje atmosféru privátních prostor správce statku z dob Liechtensteinů, Život v letovisku aneb Jak se jezdilo do Roztok na letní byt pak prostředí letních sídel z přelomu 19. a 20. století.

Areál Braunerova mlýna se nachází jen pár kroků od zámku. Stálá expozice v Ateliéru Zdenky Braunerové, jejíž život a tvorba jsou s Roztoky úzce spjaty, přibližuje tvorbu, osobní život malířky i génius loci místa, ve kterém tato umělkyně tvořila a setkávala se s osobnostmi české a evropské kultury. Ateliér si nechala malířka postavit v těsném sousedství rodinné vily, tzv. Braunerova mlýna, kde dnes sídlí ředitelství muzea.

Galéria

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko