Medzi túžbou a smrťou

Predaj ukončený
Adresa Štefánikova 25, Bratislava – Staré Mesto
Vstupné 5–8 €
Web miesta www.facebook.com…
Autor Katarína Brestovanská

Hrajú: Katarína Brestovanská, Adam Dekan, Martin Iľanovský

Medzi túžbou a smrťou je performancia Kataríny Brestovanskej. Námet má autobiografické východisko, teoreticky ho rámcujú koncepcie Ericha Fromma, Irvina D. Yaloma a Abrahama Maslowa. Pociťovanie vlastnej pominuteľnosti, schopnosť produkovať a napĺňať túžby s vedomím smrti a strachu z konca vytvárajú obsahovú platformu, ktorú performerka pohybovo a neskôr aj zvukovo rozvíja. Dielo sa stalo neplánovanou anticipáciou súčasnosti, v ktorej sa všetci pohybujeme medzi dvoma extrémami ukotvenými v názve – medzi túžbou po opätovnej voľnosti a sledovaním čísel smrtnosti.

Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí? Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto… Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak… Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od nášho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame. Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode. Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozlučne spätá s hodnotami, akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Zámerom autoriek bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomáham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being. Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.

Ďalšie akcie v tomto meste

Sny Bratislava – Staré Mesto, Pistoriho palác Sny
Bet Orten, Veronika Ruppert: Vzkazy a izolace Bratislava – Staré Mesto, Pistoriho palác  Bet Orten, Veronika Ruppert: Vzkazy a izolace
Bet Orten, Veronika Ruppert: Ohrožený druh? Bratislava – Staré Mesto, Pistoriho palác  Bet Orten, Veronika Ruppert: Ohrožený druh?
Skaderuka-skadenoha Bratislava – Staré Mesto, Pistoriho palác Skaderuka-skadenoha

© 2021 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko