Mahen Theatre

Mahen Theatre

Adresa Malinovského nám. 1, Brno
Webová stránka www.ndbrno.cz
Telefón +420 542 158 111
Pridružené miesta National Theatre Brno

Aktuálny program divadla

Večer tříkrálový
Komédia,
Večer tříkrálový
Komédia,