Live Coding Visuals with Hydra
Live Coding Visuals with Hydra
Live Coding Visuals with Hydra
Live Coding Visuals with Hydra
Live Coding Visuals with Hydra
Live Coding Visuals with Hydra
Live Coding Visuals with Hydra

Live Coding Visuals with Hydra

Online akcie
Štítky
Workshop, Coding, Online
Vstupné
10 €
Web miesta

Introduction to live coding using the web-based video synthesizer Hydra (http://hydra.ojack.xyz/) - online workshop with Olivia Jack

Inspired by analog modular synthesis, Hydra allows multiple visual sources (oscillators, cameras, application windows, remote video streams) to be transformed, modulated, and composited via combining sequences of functions. The workshop will be an introduction to creative coding and creating live visuals using this flexible system. No prior experience necessary! A laptop or computer and headphones is required to participate. Olivia Jack is a programmer and artist who works frequently with open-source software, cartography, live coding, and experimental interfaces. She is the developer of various browser-based creative tools including Hydra (live-coded video synthesizer), PIXELSYNTH, Pixeljam (collaborative code editor) and LiveLab (peer-to-peer media router). Her live visual sets explore algorithmic representations of unpredictable and chaotic systems, and writing software as a messy and ephemeral process.

Filling out this form and buying a ticket is required for participating.

SK

Online workshop úvod do ‘live-codingu’, teda programovania pomocou online vizuálneho syntetizátora Hydra (http://hydra.ojack.xyz/), inšpirovaného analógovou modulárnou syntézou s lektorkou Oliviou Jack

Hydra umožňuje transformáciu, moduláciu a zlučovanie viacerých vizuálnych zdrojov (oscilátorov, kamier, okien aplikácii, videostreamov) prostredníctvom kombinovaných funkčných sekvencií. Workshop poslúži ako úvod do kreatívneho programovania a tvorby živých vizuálov v tomto flexibilnom systéme. Workshop je určený aj pre úplných začiatočníkov, Účastníci budú potrebovať vlastné PC alebo laptop a slúchadlá. Olivia Jack je programátorka a umelkyňa, ktorá pracuje s open-source softvérom, kartografiou, živým kódovaním a experimentálnymi rozhraniami. Jej výskumné záujmy zahŕňajú algoritmické znázornenia chaosu a neistoty, vytváranie peer2peer sietí a živé kódovanie ako spôsob kontinuálneho dialógu alebo spätnoväzbovej slučky medzi ňou a jej počítačom. Je tiež vývojárkou platformy Hydra. V rámci nej sa zameriava na živé kódovanie vizuálnych obsahov, ktoré je inšpirované analógovou modulárnou syntézou. Olivia Jeck pochádza zo San Francisca, no v súčasnosti žije v kolumbijskej Bogote, kde vytvára interaktívne vizualizácie pre tanečné a divadelné laboratórium ATI-ERRA.

Pre účasť je potrebné vyplniť formulár a zakúpiť si vstupenku.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko