Nákup vstupeniek
Stroje a strojky

Pádová zkušebna Leteckého ústavu FSI VUT ,

Bližší informace ke vstupu na koncert jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu.

Výber vstupeniek

Mená na vstupenkách

Kontaktná osoba