Nákup vstupeniek
Jeremy Zucker

,

Obchodní podmínky s ohledem na covid:
V místech, kde se shromažďují lidé, hrozí riziko vystavení viru covid-19. Covid-19 je vysoce nakažlivé onemocnění, které může vést k vážným příznakům i smrti. Těchto rizik a souvisejícího nebezpečí si jste vědom/vědoma a vzdávám se jakýkoliv nároků na umělce, pořadatele a jejich zástupce, jakož i společnosti a osoby s nimi spjaté, v případě onemocnění spojeného s výše zmíněným.

Výber vstupeniek

Mená na vstupenkách

Kontaktná osoba