Lednice Castle

Zámek Lednice se nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova, v Jihomoravském kraji. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Architektem byl Georg Wingelmüller.

Součástí prvního okruhu pro návštěvníky zámku je vstupní hala. Prostupuje dvě patra zámku a je zakončena náročně vyřezávaným kazetovým stropem, na němž je zavěšen monumentální mosazný lustr se 116 rameny, který váží 690 kilogramů. Na dřevěném obložení nad samonosným schodištěm byla rozvěšena rodová galerie. Z původních jedenácti portrétů předků Lichtenštejnů ze 14.–16. století jsou zavěšeny pouze tři – portréty Emanuela, Gundakera a Filipa Erasma. Ostatní obrazy z této kolekce knížat byly koncem druhé světové války v rámci záchrany uměleckých děl a předmětů odvezeny do Vaduzu, hlavního města knížectví. Jako připomínka vojenské slávy byly v předpokoji umístěny dva vojenské prapory husarského pluku z roku 1801, kterému velel kníže a maršál Jan I. Josef, vojevůdce a diplomat z dob napoleonských válek. Prapory s autentickými žerděmi i řemeny nesou nápisy „Pro rege et patria“ (tj. „Za krále a vlast“).

Sousedící Rytířský sál vytváří dojem hradní síně především díky síťové klenbě, jež napodobuje anglickou hradní architekturu. Ozdobné detaily klenebních svorníků a patek nejsou, stejně jako žebra, tesány z kamene, ale vyrobeny ve formách z drceného vápence. Na konzolách podél stěn jsou vystavena rytířská brnění. Starobylost podtrhuje dřevěné obložení stěn, zdobené gotickými ornamenty, a kolekce flanderských lustrů. Truhla opatřená zlatou polychromií je jen romantickou kopií středověkého originálu. Další truhla, originál ze začátku 16. století, je zdobena hvězdicovými obrazci a kovovými aplikacemi. Pochází z Katalánska a objevují se na ní maurské zdobné prvky. Maurské fresky také zdobí Minaret, jehož štíhlá věž vyrůstá z rozlehlého zámeckého parku, zvaného též Zahrada Evropy, z jeho severního pohledového ukončení. Tuto unikátní stavbu máte možnost vidět z Rytířského sálu v jeho nepřehlédnutelné dominantní kráse. Přízemí zámku bylo určeno zvláště pro reprezentativní účely, jelikož umožňovalo přímé propojení s parkem. Také proto se zde konaly rozmanité společenské akce, aby se mohla společnost během zábavy osvěžit procházkou. Náročná gotická výzdoba nad severním průčelím s pojezdem pro kočáry pod balkonem připomíná dobu rytířské slávy Lichtenštejnů. Nádhera těchto prostor okouzlila mnoho tehdejších návštěvníků, kteří tvrdili, že v Evropě nemá obdoby.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Zámek Lednice se nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova, v Jihomoravském kraji. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Architektem byl Georg Wingelmüller.

Součástí prvního okruhu pro návštěvníky zámku je vstupní hala. Prostupuje dvě patra zámku a je zakončena náročně vyřezávaným kazetovým stropem, na němž je zavěšen monumentální mosazný lustr se 116 rameny, který váží 690 kilogramů. Na dřevěném obložení nad samonosným schodištěm byla rozvěšena rodová galerie. Z původních jedenácti portrétů předků Lichtenštejnů ze 14.–16. století jsou zavěšeny pouze tři – portréty Emanuela, Gundakera a Filipa Erasma. Ostatní obrazy z této kolekce knížat byly koncem druhé světové války v rámci záchrany uměleckých děl a předmětů odvezeny do Vaduzu, hlavního města knížectví. Jako připomínka vojenské slávy byly v předpokoji umístěny dva vojenské prapory husarského pluku z roku 1801, kterému velel kníže a maršál Jan I. Josef, vojevůdce a diplomat z dob napoleonských válek. Prapory s autentickými žerděmi i řemeny nesou nápisy „Pro rege et patria“ (tj. „Za krále a vlast“).

Sousedící Rytířský sál vytváří dojem hradní síně především díky síťové klenbě, jež napodobuje anglickou hradní architekturu. Ozdobné detaily klenebních svorníků a patek nejsou, stejně jako žebra, tesány z kamene, ale vyrobeny ve formách z drceného vápence. Na konzolách podél stěn jsou vystavena rytířská brnění. Starobylost podtrhuje dřevěné obložení stěn, zdobené gotickými ornamenty, a kolekce flanderských lustrů. Truhla opatřená zlatou polychromií je jen romantickou kopií středověkého originálu. Další truhla, originál ze začátku 16. století, je zdobena hvězdicovými obrazci a kovovými aplikacemi. Pochází z Katalánska a objevují se na ní maurské zdobné prvky. Maurské fresky také zdobí Minaret, jehož štíhlá věž vyrůstá z rozlehlého zámeckého parku, zvaného též Zahrada Evropy, z jeho severního pohledového ukončení. Tuto unikátní stavbu máte možnost vidět z Rytířského sálu v jeho nepřehlédnutelné dominantní kráse. Přízemí zámku bylo určeno zvláště pro reprezentativní účely, jelikož umožňovalo přímé propojení s parkem. Také proto se zde konaly rozmanité společenské akce, aby se mohla společnost během zábavy osvěžit procházkou. Náročná gotická výzdoba nad severním průčelím s pojezdem pro kočáry pod balkonem připomíná dobu rytířské slávy Lichtenštejnů. Nádhera těchto prostor okouzlila mnoho tehdejších návštěvníků, kteří tvrdili, že v Evropě nemá obdoby.

Pridružené miesta

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko