Kultúrne zariadenia Petržalky

Poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky je vytvárať priestor a podmienky pre realizáciu kultúrno-výchovných a záujmových aktivít predovšetkým pre obyvateľov mestskej časti Petržalka, so zameraním na všetky vekové kategórie. Pod Kultúrne zariadenia Petržalky patrí DK Zrkadlový háj, Klub Za zrkadlom, Artkino Za zrkadlom, DK Lúky a CC Centrum.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky je vytvárať priestor a podmienky pre realizáciu kultúrno-výchovných a záujmových aktivít predovšetkým pre obyvateľov mestskej časti Petržalka, so zameraním na všetky vekové kategórie. Pod Kultúrne zariadenia Petržalky patrí DK Zrkadlový háj, Klub Za zrkadlom, Artkino Za zrkadlom, DK Lúky a CC Centrum.

Pridružené miesta

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko