Výstavy v Krakove

Trace of Memory: A Contemporary Look at the Jewish Past in Poland
Myśląca ręka
The Gods of the Ancient Egypt
Royal Private Apartments
The Lost Wawel
Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski
The Permanent Exhibition of The Muzeum Geologiczne
Collection od Old Prints and Manuscripts
Tadeusz Kantor: Spectres
Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera
Oriental Art
State Rooms
Dzieje Rynku Krakowskiego i Kościoła św. Wojciecha
Crown Treasury and Armoury
Arms and Uniforms in Poland
Garncarstwo prahistoryczne
An Unfinished Memory: Jewish Heritage and The Holocaust in Eastern Galicia
History and culture of the Jews of Cracow
Kraków under Nazi Occupation 1939–1945
Galeria sztuki średniowiecznej
Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie
The Numismatic Room
Galeria Sztuki Nowożytnej
Krakow Within Your Reach
© 2022 GoOut, s.r.o., Česko