Krajská knižnica Karola Kmeťka

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je kultúrna, informačná a spoločenská inštitúcia, poskytujúca informácie k vedeckej a vzdelávacej činnosti, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je kultúrna, informačná a spoločenská inštitúcia, poskytujúca informácie k vedeckej a vzdelávacej činnosti, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám.

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko