KOS (Kulturní a okrašlovací spolek)

Cílem spolku KOS (Kulturní a okrašlovací spolek) je realizovat, podporovat, rozvíjet a propagovat nekomerční aktivity kulturní, umělecké, sportovní a společenské aktivity. Dále organizovat projekty, semináře, konference a vytvářet podmínky a příležitosti pro mezinárodní výměnu účastníků se zaměřením na takové projekty, které umožňují spolupráci se zahraničními subjekty. Zároveň usilovat o to, aby tato iniciativa byla otevřená a inspirativní pro tvůrce a příznivce nejen z oblasti umění a sportu, ale také z řad obyvatel v daném regionu.

Info o KOS (Kulturní a okrašlovací spolek)

Cílem spolku KOS (Kulturní a okrašlovací spolek) je realizovat, podporovat, rozvíjet a propagovat nekomerční aktivity kulturní, umělecké, sportovní a společenské aktivity. Dále organizovat projekty, semináře, konference a vytvářet podmínky a příležitosti pro mezinárodní výměnu účastníků se zaměřením na takové projekty, které umožňují spolupráci se zahraničními subjekty. Zároveň usilovat o to, aby tato iniciativa byla otevřená a inspirativní pro tvůrce a příznivce nejen z oblasti umění a sportu, ale také z řad obyvatel v daném regionu.

Nadchádzajúce

Nevieme o žiadnych aktuálnych akciách.

Podobní umelci

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko