Kino Lumière

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Názov Kina Lumière symbolizuje návrat k podstate kinematografie a zároveň vyjadruje poctu zakladateľom filmu. Lumière ponúka návštevníkom štyri kinosály, dve s čiastočne bezbariérovým prístupom. Programová koncepcia Kina Lumière zodpovedá jeho charakteru filmového klubu. Prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Uvádza pravidelné cykly, tiež prehliadky a festivaly. Kino Lumière je prvé kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu filmových novinárov za dramaturgiu. V roku 2014 získalo ocenenie Europa Cinemas, taktiež za dramaturgiu.

Premietania

Popis miesta

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Názov Kina Lumière symbolizuje návrat k podstate kinematografie a zároveň vyjadruje poctu zakladateľom filmu. Lumière ponúka návštevníkom štyri kinosály, dve s čiastočne bezbariérovým prístupom. Programová koncepcia Kina Lumière zodpovedá jeho charakteru filmového klubu. Prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Uvádza pravidelné cykly, tiež prehliadky a festivaly. Kino Lumière je prvé kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu filmových novinárov za dramaturgiu. V roku 2014 získalo ocenenie Europa Cinemas, taktiež za dramaturgiu.

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko