Kino Lucerna

Kino Lucerna

Adresa Vodičkova 36, Praha 1
Webová stránka www.kinolucerna.cz
Telefón +420 736 431 503
Pridružené miesta Palác Lucerna

Program kina

Redakčné tipy
Hlas lásky
Dráma,
Redakčné tipy
Ahoj, tapíre!
Animovaný,
Klan Gucci
Thriller,