Kelti z Bratislavy

Vstupenky

Táto výstava ponúka návštevníkom pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď žili na území mesta. Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov a zaujímavého poňatia výstavy uvidíte v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kristom.

Pred viac ako 2000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto. Oppidum, rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto. V centre mesta archeológovia našli množstvo predmetov, ale aj objektov z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom o bohatstve oppida. Na hradnom vrchu sa našli základy budov, ktoré nesú známky luxusu nad pomery regiónu. Obyvatelia týchto domov si zavolali rímskych remeselníkov, aby im vybudovali sídla podobné tým v Itálii. Výskumy v posledných rokoch ponúkli nový pohľad na interpretáciu nielen dejín Bratislavy, ale aj širšieho priestoru v oblasti stredného Dunaja. Kelti na územie Slovenska priniesli dovtedy neznáme vynálezy; svoju keramiku nevyrábali v rukách, ale na hrnčiarskom kruhu, priniesli nožnice či rotačný žarnov. Boli šikovní kovotepci a umelci. Keltské mincovníctvo začalo éru razby mincí na území Slovenska a práve preto je Biatec z Bratislavy aj symbolom Národnej banky Slovenska.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Keltská cesta alebo bratislavské Pompeje

Ďalšie akcie v tomto meste

Ľudská tvár – Sloboda alebo smrť Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Ľudská tvár – Sloboda alebo smrť
Tekuté územia – Mapy Podunajska Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Tekuté územia – Mapy Podunajska
Finisáž výstavy Tekuté územia – Mapy Podunajska Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Finisáž výstavy Tekuté územia – Mapy Podunajska
Dejiny Slovenska: Od praveku po Veľkú Moravu Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Stála Dejiny Slovenska: Od praveku po Veľkú Moravu

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko