Katolický lidový dům Místek

Lidový dům vytváří zázemí pro charitní činnost. Dále zde rozvíjí činnost charitní Klub seniorů – vytvářejí přátelské společenství, účastní se vzájemných pomocí, humanitárních akcí, pomocí lidem na okraji společnosti. Klub má pravidelná kulturně společenská setkání a zájezdy.

Od roku 1999 pracuje v Lidovém domě klub Nezbeda pro děti od 7 do 12 let se záměrem výchovy k přátelství, vzájemné pomoci a porozumění druhým, výchovy k práci a získávání dovedností a ke kvalitnímu využívání volného času.

Ve velkém sále domu jsou pořádány besedy, přednášky, koncerty, taneční, festivaly, plesy, setkávání občanů a jiných spolků.

Malý sál je využíván v dopoledních hodinách restaurací k vydávání obědů, odpoledne slouží k pořádání přednášek, slavnostních shromáždění, svatebních hostin, setkávání různých spolků, organizací a podobných skupin.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Lidový dům vytváří zázemí pro charitní činnost. Dále zde rozvíjí činnost charitní Klub seniorů – vytvářejí přátelské společenství, účastní se vzájemných pomocí, humanitárních akcí, pomocí lidem na okraji společnosti. Klub má pravidelná kulturně společenská setkání a zájezdy.

Od roku 1999 pracuje v Lidovém domě klub Nezbeda pro děti od 7 do 12 let se záměrem výchovy k přátelství, vzájemné pomoci a porozumění druhým, výchovy k práci a získávání dovedností a ke kvalitnímu využívání volného času.

Ve velkém sále domu jsou pořádány besedy, přednášky, koncerty, taneční, festivaly, plesy, setkávání občanů a jiných spolků.

Malý sál je využíván v dopoledních hodinách restaurací k vydávání obědů, odpoledne slouží k pořádání přednášek, slavnostních shromáždění, svatebních hostin, setkávání různých spolků, organizací a podobných skupin.

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko