Stála výstava

Horský park

Vstupenky

Návštevníci sa v dlhodobej expozícii stretnú s dielami kľúčových osobností sochárstva 20. a 21. storočia: Jozef Kostka, Rudolf Uher, Pavol Tóth, Štefan Belohradský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Stano Filko, Juraj Meliš, ktorí zásadným spôsobom menili podoby slovenského umenia a tu im sekunduje aj mladší Erik Binder.

V budúcnosti by mali do parkovej inštalácie pribudnúť diela ďalších významných tvorcov rôznych generácií: Juraja Bartusza, Rudolfa Sikoru, Bohuša Kubínskeho, Štefana Papča a iných.

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko