Hænke

Se stále zvyšujícím se zájmem o udržitelný životní styl se mnoho lidí vrací k tradicím přírodní medicíny jako k šetrné alternativě k syntetickým lékům. Ne vždy jsou ale dostupné informace vědecky ověřené a přírodní léčiva jsou často nesprávně aplikována. Proto vznikl projekt Hænke, který se pod vedením mezinárodních odborníků snaží bořit tyto mýty skrze propojování vědeckých oborů jako je etnobotanika, fytoterapie a farmakognozie s uměním, designem a kulturou.

Tým žižkovského prostoru Hænke Botanical Lab se snaží přibližit veřejnosti roli léčivých rostlin prostřednictvím přednášek, workshopů a dalších událostí. Léčivé rostliny propojuje s českým designem a uměním – jejich „laboratoř“ slouží současně jako showroom designerské firmy Aman a nabízí i výrobky dalších českých firem, jejichž etické krédo je blízké filosofii Hænke.

Název projektu je inspirován dílem slavného českého botanika, výzkumníka a objevitele Tadeáše Haenkeho, který se na přelomu 18. a 19. století zúčastnil několika významných zaoceánských expedicí, během nichž popsal velké množství nových léčivých rostlin pocházejících především z Latinské Ameriky. Jeho rozsáhlé sbírky se nacházejí mimo jiné i v pražském Přírodovědeckém muzeu.

Webová stránka

Aktuálne akcie

Popis miesta

Se stále zvyšujícím se zájmem o udržitelný životní styl se mnoho lidí vrací k tradicím přírodní medicíny jako k šetrné alternativě k syntetickým lékům. Ne vždy jsou ale dostupné informace vědecky ověřené a přírodní léčiva jsou často nesprávně aplikována. Proto vznikl projekt Hænke, který se pod vedením mezinárodních odborníků snaží bořit tyto mýty skrze propojování vědeckých oborů jako je etnobotanika, fytoterapie a farmakognozie s uměním, designem a kulturou.

Tým žižkovského prostoru Hænke Botanical Lab se snaží přibližit veřejnosti roli léčivých rostlin prostřednictvím přednášek, workshopů a dalších událostí. Léčivé rostliny propojuje s českým designem a uměním – jejich „laboratoř“ slouží současně jako showroom designerské firmy Aman a nabízí i výrobky dalších českých firem, jejichž etické krédo je blízké filosofii Hænke.

Název projektu je inspirován dílem slavného českého botanika, výzkumníka a objevitele Tadeáše Haenkeho, který se na přelomu 18. a 19. století zúčastnil několika významných zaoceánských expedicí, během nichž popsal velké množství nových léčivých rostlin pocházejících především z Latinské Ameriky. Jeho rozsáhlé sbírky se nacházejí mimo jiné i v pražském Přírodovědeckém muzeu.

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko