Stála výstava

Gotická maľba a plastika

Vstupenky
Adresa Panská 19, Bratislava – Staré Mesto
Web akcie www.gmb.sk…
Web miesta www.gmb.sk…
Kurátor Jana Luková

Slohová stránka rozsahom neveľkej stálej expozície gotickej tabuľovej maľby a plastiky korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálffyho paláci.

Prostredníctvom tabuľových malieb, sôch a reliéfov dokumentuje tri storočia (14. až 16. storočie) výtvarnej aktivity našich predkov, tak ako sa zachovali v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, bez nároku podať ucelený prehľad vývoja gotického umenia na Slovensku. Súčasťou stálej expozície je aj socha Vajnorskej madony (okolo roku 1320), ktorá je najstarším výtvarným dielom v zbierkach galérie. Reliéf Krst Krista pochádza z 15. storočia a bol pravdepodobne umiestnený na predele dnes už nejestvujúceho oltára v Dóme sv. Martina v Bratislave. Polychrómovaná socha Madony s dieťaťom z druhej polovice 15. storočia je zaujímavou ukážkou spájania dvoch vývinových prúdov gotického sochárstva. Šestnáste storočie je zastúpené rozmernou tabuľovou maľbou Zvestovanie z roku 1517, ktorá je ukážkou neskorogotickej maliarskej produkcie.

Mapa

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Ďalšie akcie v tomto meste

2/3 Filko - Binder - Vongrej Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác 8. 10. 2020 – 17. 1. 2021 2/3 Filko - Binder - Vongrej
Poldruha storočia Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stála Poldruha storočia
Keltská mincovňa v Bratislave Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stála Keltská mincovňa v Bratislave
Príbehy a fenomény Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stála Príbehy a fenomény

© 2020 GoOut