Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia

Vstupenky
Adresa Nám. Ľudovíta Štúra 4, Bratislava – Staré Mesto
Web akcie www.sng.sk…
Web miesta www.sng.sk
Kurátor Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová

V termíne od 26. júna 2020 do 10. januára 2021 prinesie Slovenská národná galéria výstavu v Esterházyho paláci v kurátorskej réžii Alexandry Homoľovej a Alexandry Kusej.

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický" priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom" a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa" ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 4. 10. 2020 16:00 Sunday Rest: Generation 909,76
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 27. 9. 2020 15:00 Rodinná nedeľa: Spôsoby videnia
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 26. 9. 2020 15:00 Zoom: zaostrené na dielo
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 24. 9. 2020 19:00 Kurátorský výklad výstavy Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 20. 9. 2020 15:00 Siesta v galérii: Generácia 909,76
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 19. 9. 2020 15:00 Zoom: zaostrené na dielo
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 12. 9. 2020 15:00 Zoom: zaostrené na dielo
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 6. 9. 2020 15:00 Siesta v galérii: Generácia 909,76
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 5. 9. 2020 15:00 Zoom: zaostrené na dielo
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 20. 8. 2020 18:00 Kurátorský výklad výstavy Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 2. 7. 2020 18:00 Kurátorský výklad výstavy Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia

Mapa

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Ďalšie akcie v tomto meste

Ó, šaty! Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 6. 10. 2020 – 10. 1. 2021 Ó, šaty!
Akcia Zet: Umenovedná výprava Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác 1. 11. 2020 – 27. 6. 2021 Akcia Zet: Umenovedná výprava
Archív Júliusa Kollera Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Stála Archív Júliusa Kollera
Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Stála Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

© 2020 GoOut