Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy (GMB) vznikla v roku 1961 s poslaním zhromažďovať, spracovávať, vyhodnocovať, ochraňovať a kultúrne využívať hmotné dokumenty výtvarného diela, ktoré sa svojím obsahom alebo autorstvom viažu k Bratislave.

Ročne organizuje okolo 40 výstav slovenských a zahraničných umelcov. Okrem toho realizuje každoročne viacero výstav slovenského umenia vo významných múzeách a galériách po celom svete. K výstavám pravidelne vydáva katalógy a sprievodné materiály.

Od roku 1975 sa sídlom galérie stal jeden z rokokových palácov Bratislavy - Mirbachov palác. Galéria má výstavné priestory aj na Panskej ulici v budove Pálffyho paláca. Na I. poschodí Mirbachovho paláca je stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva. Prízemie a II. poschodie je určené pre krátkodobé výstavy. Koncertná sieň v Mirbachovom paláci sa využíva na pravidelné koncerty. V Pálffyho paláci sa nachádzajú stále expozície gotiky, umenia 19.a 20. storočia a Keltská mincovňa. Na I. poschodí sa nachádza projekt Pasáž od Mateja Kréna.

Nadchádzajúce akcie

Info o Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy (GMB) vznikla v roku 1961 s poslaním zhromažďovať, spracovávať, vyhodnocovať, ochraňovať a kultúrne využívať hmotné dokumenty výtvarného diela, ktoré sa svojím obsahom alebo autorstvom viažu k Bratislave.

Ročne organizuje okolo 40 výstav slovenských a zahraničných umelcov. Okrem toho realizuje každoročne viacero výstav slovenského umenia vo významných múzeách a galériách po celom svete. K výstavám pravidelne vydáva katalógy a sprievodné materiály.

Od roku 1975 sa sídlom galérie stal jeden z rokokových palácov Bratislavy - Mirbachov palác. Galéria má výstavné priestory aj na Panskej ulici v budove Pálffyho paláca. Na I. poschodí Mirbachovho paláca je stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva. Prízemie a II. poschodie je určené pre krátkodobé výstavy. Koncertná sieň v Mirbachovom paláci sa využíva na pravidelné koncerty. V Pálffyho paláci sa nachádzajú stále expozície gotiky, umenia 19.a 20. storočia a Keltská mincovňa. Na I. poschodí sa nachádza projekt Pasáž od Mateja Kréna.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko