Galéria Medium

Galéria Medium bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Medium plní nie len tradičnú funkciu galérie, ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.

Aktuálne výstavy v galérii

Popis miesta

Galéria Medium bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Medium plní nie len tradičnú funkciu galérie, ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.

Galéria

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko