Fotogaléria Trafačka

Fotogaléria Trafačka je zrekonštruovaná budova bývalej transformátorovej stanice a nový priestor pre fotografiu, ktorý založil nitriansky fotograf František Kolář. Ambíciou fotogalérie je poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvoriť dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér. V ňom sa už v súčasnej dobe konajú vzdelávacie kurzy v odbore fotografia, výstavy, workshopy a semináre, ktoré sú hlavným smerovaním fotogalérie.

Adresa
Janka Kráľa 65, Nitra
Webová stránka
Pridružené miesta

Aktuálne výstavy v galérii

Popis miesta

Fotogaléria Trafačka je zrekonštruovaná budova bývalej transformátorovej stanice a nový priestor pre fotografiu, ktorý založil nitriansky fotograf František Kolář. Ambíciou fotogalérie je poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvoriť dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér. V ňom sa už v súčasnej dobe konajú vzdelávacie kurzy v odbore fotografia, výstavy, workshopy a semináre, ktoré sú hlavným smerovaním fotogalérie.

Podobné miesta

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko