Ekocentrum Paleta

Ekocentrum Paleta je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Ekocentrum Paleta má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny - s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Ekocentrum Paleta je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Ekocentrum Paleta má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny - s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap.

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko