DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit
DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit
DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit
DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit
DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit
DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit
DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit

DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit

Vystavujúci umelci a umelkyne: Andrea Uváčiková (SK/CZ) a Zuzana Bartošová (CZ), Lenka L. Lukačovičová (SK) a Klaudia Korbelič (SK/CZ), Denisa Slavkovská (SK) a Ľubomír Slovinský (SK), Šimon Chovan (SK), Lucia Veselá (SK), Eden Mitsenmacher (USA/UK), Petra Čížková (CZ/SK)

Martina Ivičič, kurátorka výstavy: „Téma Wild Fruit osciluje okolo vnímania skutočnosti a rôznych uhlov pohľadu na ňu. nastoľuje otázku, ako prostredie vplýva na jedinca, ako s ním jedinec interaguje a ako ho ovplyvňuje spätne. V jemnej nuanse odkazuje tiež na pandemické podmienky, ktorým sme pri odlúčenosti v izolácii dennodenne čelili, a keď sa nám často počas týchto dní práve vnímanie umenia, v akejkoľvek forme a podobe, stávalo únikom z fyzickej/domácej reality.“

Výstavný koncept je založený na prezentovaní umeleckých dvojíc (ktoré nie vždy ako dvojice tvoria) a jednotlivcov s dôrazom na participatívny proces tvorby. Niektoré práce boli do expozície Wild Fruit začlenené kurátorským výberom už existujúcich diel, iné vznikli jedinečne a boli vytvárané ako site- a time-specific inštalácie reflektujúce tému Wild Fruit a priestor Pistoriho paláca.

Súčasťou výstavy Wild Fruit je sprievodný program v podobe komentovaných prehliadok a hudobno-experimentálnych vystúpení, workshopu a happeningu pre deti a dospelých. V priebehu celého trvania podujatia prebieha aj rastlinný swap, kde si môžu návštevníci vymieňať prinesené izbové a úžitkové rastliny za tie, ktoré im ponúka priestor výstavy.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko