DK Poklad

Projekt porubského kulturního domu v Ostravě-Porubě na Švermově ulici v letech 1957–1958 realizoval Ateliér 2 Státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic Ostrava. Základní kámen budoucí stavby byl položen 13. července 1958 pří mírové slavnosti. V období 1958–1961 budovu stavěly Pozemní stavby Gottwaldov.

Dne 10. srpna 2009 byl dům kultury v Porubě prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou a zapsán do seznamu nemovitým kulturních památek ČR s odůvodněním, že stavba má význam jako doklad zachované totalitní architektury z konce padesátých let 20. století s dochovanými původními prvky jako nedílná součást urbanismu Poruby.

V roce 2021 předpokládá kulturní dům zahájení své činnosti. V letních měsících již nyní společnost Akord & Poklad provozuje pod názvem „Amfi Poruba“ amfiteátr, kde se je možné těšit na promítání, hudební i divadelní představení.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Projekt porubského kulturního domu v Ostravě-Porubě na Švermově ulici v letech 1957–1958 realizoval Ateliér 2 Státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic Ostrava. Základní kámen budoucí stavby byl položen 13. července 1958 pří mírové slavnosti. V období 1958–1961 budovu stavěly Pozemní stavby Gottwaldov.

Dne 10. srpna 2009 byl dům kultury v Porubě prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou a zapsán do seznamu nemovitým kulturních památek ČR s odůvodněním, že stavba má význam jako doklad zachované totalitní architektury z konce padesátých let 20. století s dochovanými původními prvky jako nedílná součást urbanismu Poruby.

V roce 2021 předpokládá kulturní dům zahájení své činnosti. V letních měsících již nyní společnost Akord & Poklad provozuje pod názvem „Amfi Poruba“ amfiteátr, kde se je možné těšit na promítání, hudební i divadelní představení.

Pridružené miesta

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko