Diecézne múzeum

Diecézne múzeum sa nachádza na Nitrianskom hrade a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti múzea si verejnosť môže pozrieť faksimile úryvkov spisu O obrátení Bavorov a Korutancov, ukážku z buly Industriae tuae, hlaholské Kyjevské listy či cyrilikou napísané Životy sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Nechýba ani verná kópia Nitrianskeho evanjelistára, Zoborských listín a originály či modely niektorých archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Klačian, hrivien a zvonu z Bojnej.

V druhej časti sa nachádzajú liturgické predmety - kalichy, cibóriá, monštrancie, biskupské berly, kadidelnice či svietniky. K tým najstarším patrí známy kalich Udalrica de Budy, do obdobia baroka sa zaraďujú kalichy a monštrancia biskupa Jakuba Haška a takmer zo súčasnosti sú biskupské insígnie, ktoré v r. 1969 daroval vtedajšiemu tajnému biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi Svätý Otec Pavol VI. Sú tu aj vystavené kópie stredovekých listín, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej diecézy, nitrianskej kapituly a zoborského kláštora.

Adresa
Námestie Jána Pavla II. 1012/7, Nitra
Pridružené miesta

Aktuálne výstavy v múzeu

Popis miesta

Diecézne múzeum sa nachádza na Nitrianskom hrade a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti múzea si verejnosť môže pozrieť faksimile úryvkov spisu O obrátení Bavorov a Korutancov, ukážku z buly Industriae tuae, hlaholské Kyjevské listy či cyrilikou napísané Životy sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Nechýba ani verná kópia Nitrianskeho evanjelistára, Zoborských listín a originály či modely niektorých archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Klačian, hrivien a zvonu z Bojnej.

V druhej časti sa nachádzajú liturgické predmety - kalichy, cibóriá, monštrancie, biskupské berly, kadidelnice či svietniky. K tým najstarším patrí známy kalich Udalrica de Budy, do obdobia baroka sa zaraďujú kalichy a monštrancia biskupa Jakuba Haška a takmer zo súčasnosti sú biskupské insígnie, ktoré v r. 1969 daroval vtedajšiemu tajnému biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi Svätý Otec Pavol VI. Sú tu aj vystavené kópie stredovekých listín, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej diecézy, nitrianskej kapituly a zoborského kláštora.

Galéria

Podobné miesta

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko