Church of St. James

Novogotický kostel v obci Lednice, který sloužil jako zámecká kaple rodu Lichtenštejnů a je součástí zámku Lednice. Původně v areálu zámku stával kostel, který byl však zcela zničen husity v roce 1426. Nový farní a zámecký kostel byl vybudován roku 1495 a zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Při rozšiřování zámku v roce 1731 však musel ustoupit výstavbě a na současném místě byl postaven kostel nový. Do jeho zdi vedle vchodu byly zazděny náhrobky Jana z Lichtenštejna z roku 1522 a Hartmanna z Lichtenštejna a jeho manželky z roku 1579, aby byla zvýrazněna starobylost obou staveb. V letech 1554–1600 byl kostel v držení českých bratří. V roce 1600, za Karla I. Lichtenštejna, se kostel opět stal katolickým. V roce 1616 byl pořízen zvon, který byl ulit ve Znojmě a je ve věži do dnešních dnů. Socha nad vchodem do kostela představuje Pannu Marii stojící na měsíčním srpku – symbolu čistoty. Po její pravici stojí svatý Metoděj s patriarším křížem a knihou, po levici svatý František z Pauly, zakladatel paulánů. Skulptury vytvořil sochař Franz Högler.

Do zámeckého kostela se vstupuje klenutou předsíní, nad níž je cenný reliéf z 15. století, znázorňující smrt Panny Marie. V polovině 19. století, za Aloise II. Josefa z Lichtenštejna (1796–1858), byly zámek i jeho kostel přestavěny podle plánů architekta Georga Wingelmüllera v novogotickém (windsorském) stylu do dnešní podoby. Výzdoba koresponduje s výzdobou zámku, zdi jsou bohatě vyzdobeny fiálami, chrliči, kružbami a dalšími prvky. Obraz na hlavním oltáři namaloval původně Petr Brandl, později byl však nahrazen novogotickým křídlovým oltářem s obrazem na téma svaté rodiny z roku 1856 od malíře Franze Ittenbacha. Vlevo před presbytářem je dřevěná kazatelna. Na zdech kostelní lodi jsou kamenné reliéfy od bratrů Anglerů z roku 1856, znázorňující křížovou cestu. Monumentální kamenný kříž s ukřižovaným Ježíšem je zase dílem Josefa Kliebera z dvacátých let 19. století. Kostel byl vysvěcen 5. října 1858 šestým brněnským biskupem Antonínem Schaffgotschem. Z knížecí oratoře v prvním patře lze nahlédnout do interiéru kostela, který sloužil nejen knížecí rodině, ale i místním farníkům. Kněžiště je zaklenuto hvězdicovou klenbou, loď klenbou síťovou. Mimořádně cenné varhany jsou staré asi 430 let. Na levé straně při vchodu je umístněna relikvie – kámen ze svaté hory Oreb, zvané též Sinaj, tedy z místa, kde Bůh dal Mojžíšovi Desatero přikázání, které židé i křesťané považují za etické minimum.

Adresa
Zámek 1, Lednice
Pridružené miesta

Aktuálne akcie

Nevieme o žiadnych aktuálnych akciách.

Popis miesta

Novogotický kostel v obci Lednice, který sloužil jako zámecká kaple rodu Lichtenštejnů a je součástí zámku Lednice. Původně v areálu zámku stával kostel, který byl však zcela zničen husity v roce 1426. Nový farní a zámecký kostel byl vybudován roku 1495 a zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Při rozšiřování zámku v roce 1731 však musel ustoupit výstavbě a na současném místě byl postaven kostel nový. Do jeho zdi vedle vchodu byly zazděny náhrobky Jana z Lichtenštejna z roku 1522 a Hartmanna z Lichtenštejna a jeho manželky z roku 1579, aby byla zvýrazněna starobylost obou staveb. V letech 1554–1600 byl kostel v držení českých bratří. V roce 1600, za Karla I. Lichtenštejna, se kostel opět stal katolickým. V roce 1616 byl pořízen zvon, který byl ulit ve Znojmě a je ve věži do dnešních dnů. Socha nad vchodem do kostela představuje Pannu Marii stojící na měsíčním srpku – symbolu čistoty. Po její pravici stojí svatý Metoděj s patriarším křížem a knihou, po levici svatý František z Pauly, zakladatel paulánů. Skulptury vytvořil sochař Franz Högler.

Do zámeckého kostela se vstupuje klenutou předsíní, nad níž je cenný reliéf z 15. století, znázorňující smrt Panny Marie. V polovině 19. století, za Aloise II. Josefa z Lichtenštejna (1796–1858), byly zámek i jeho kostel přestavěny podle plánů architekta Georga Wingelmüllera v novogotickém (windsorském) stylu do dnešní podoby. Výzdoba koresponduje s výzdobou zámku, zdi jsou bohatě vyzdobeny fiálami, chrliči, kružbami a dalšími prvky. Obraz na hlavním oltáři namaloval původně Petr Brandl, později byl však nahrazen novogotickým křídlovým oltářem s obrazem na téma svaté rodiny z roku 1856 od malíře Franze Ittenbacha. Vlevo před presbytářem je dřevěná kazatelna. Na zdech kostelní lodi jsou kamenné reliéfy od bratrů Anglerů z roku 1856, znázorňující křížovou cestu. Monumentální kamenný kříž s ukřižovaným Ježíšem je zase dílem Josefa Kliebera z dvacátých let 19. století. Kostel byl vysvěcen 5. října 1858 šestým brněnským biskupem Antonínem Schaffgotschem. Z knížecí oratoře v prvním patře lze nahlédnout do interiéru kostela, který sloužil nejen knížecí rodině, ale i místním farníkům. Kněžiště je zaklenuto hvězdicovou klenbou, loď klenbou síťovou. Mimořádně cenné varhany jsou staré asi 430 let. Na levé straně při vchodu je umístněna relikvie – kámen ze svaté hory Oreb, zvané též Sinaj, tedy z místa, kde Bůh dal Mojžíšovi Desatero přikázání, které židé i křesťané považují za etické minimum.

Podobné miesta

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko